child-sketch

First line treatment of glue ear and negative ear pressure

otovent-ballon

What is Otovent®?

Otovent är ett välbeprövat förstahandsval för att minska behovet av kirurgisk insättning av rör i trumhinnan. Det är en icke-kirurgisk behandling vid vätska i mellanörat och har rekommenderats av ÖNH-specialister de senaste 20 åren.

Barnet blåser upp en liten ballong med näsan, samtidigt utjämnas trycket och symtomen i mellanörat lindras. Att blåsa upp ballongen hjälper till att öppna örontrumpeten, vilket underlättar för vätskan att rinna från mellanörat.

Barn kan använda Otovent® hemma under föräldrarnas tillsyn. Det är ofarligt och tar bara några sekunder att utföra. Otovent® bör användas 2-3 gånger dagligen till dess vätskan försvunnit.


page6rightSÅ HÄR ANVÄNDER MAN OTOVENT®?

1. Koppla samman ballongen med nässtycket. Håll den runda delen av nässtycket stadigt i höger hand mot höger näsborre. Täpp till vänster näsborre genom att klämma ihop den med vänster hand.

2. Andas in djupt, stäng munnen och blås upp ballongen genom näsborren tills den är stor som en grapefrukt.

3. Upprepa proceduren med vänster näsborre. Man vet att behandlingen har fungerat när barnet känner en tryckökning och/eller hör det ”klicka” till i örat.

Om barnet inte märker någon skillnad:
Upprepa steg 2 och luta sedan barnets huvud lätt framåt och vrid huvudet åt höger.

När ballongen är uppblåst, uppmana barnet att svälja. Observera att nässtycket fortsatt skall hållas tätt mot höger näsborre, vänster näsborre hopklämd med vänster pekfinger samt munnen stängd.

Upprepa samma procedur via vänster näsborre med huvudet åt vänster.

Testimonials

  • Otovent® worked wonders with our 6-year-old’s ear discomfort! Getting that instant relief has meant the world to us.

    Jenny Senelius